Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2/2006

Předmluva

Petr Dvořák
Patnáct let Fakulty financí a účetnictví
[plný text (PDF)]

Články

Libuše Müllerová
Proces harmonizace účetního výkaznictví v Evropské Unii
[plný text (PDF)]

Marcela Žárová
Nástroje regulačního systému účetnictví a jeho vývoj od roku 2005
[plný text (PDF)]

Dana Dvořáková
Fair value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS)
[plný text (PDF)]

Libor Vašek
Výkaz peněžních toků – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich srovnání s českou účetní legislativou
[plný text (PDF)]

Marie Zelenková
Nesoulad mezi oceňováním aktiv a dluhů při vykazování emisních práv (zrušení IFRIC 3)
[plný text (PDF)]

Libuše Šoljaková
Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit
[plný text (PDF)]

Jaroslav Wagner
Úloha účetních informací pro měření výkonnosti v kontextu změn
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Obecné koncepce pro účetnictví fúzí
[plný text (PDF)]

Jiří Pelák
Srovnatelnost účetních informací podle českých účetních předpisů
[plný text (PDF)]

Jana Ištvánfyová, Ladislav Mejzlík
Vykazování podnikových dat v elektronické podobě – XBRL
[plný text (PDF)]

Miroslav Brabec
Nekvalitní výkony – účetní a daňové řešení
[plný text (PDF)]

Jan Jurečka
Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností
[plný text (PDF)]

Pavel Marinič
Rizikový kapitál
[plný text (PDF)]

Jitka Veselá
Historický exkurz světovým a českým burzovnictvím
[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová
Moderní učebnice finančního účetnictví
[plný text (PDF)]

Marie Míková
Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe
[plný text (PDF)]