Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 2/2014

Předmluva

Petr Marek
Stalo se to před sto lety
[plný text (PDF)]

Články

Vladimír Králíček, Jan Molín
Poznámky k některým formám vnějších podvodných jednání z pohledu trestněprávní úpravy v České republice
[plný text (PDF)]

Marie Zelenková
Změny v pojetí ovládání a spoluovládání
[plný text (PDF)]

Michaela Roubíčková, Eduard Hyránek, Ladislav Nagy
Domácí versus zahraniční společnosti ve stavebnictví v České republice a na Slovensku
[plný text (PDF)]

Eva Černohlávková, Eva Křenková, Michal Nejedlý
Mezinárodní obchod po krizi: nové možnosti jeho financování
[plný text (PDF)]

Michal Bobek
Vliv vztahů zastoupení na kvalitu informací poskytovaných ověřovacími službami
[plný text (PDF)]

Petr Jakubík, Tatiana Škerlíková
Makroekonomické determinanty úpadku firem v České republice
[plný text (PDF)]

Monika Janičíková
Asymetrická informace při primárních emisích akcií
[plný text (PDF)]

Barbora Slintáková
Nákladový přístup k měření dopadu veřejných výdajů
[plný text (PDF)]

Eva Gajdošová
Redistribuční efekty pojistného na veřejné zdravotní pojištění v České republice
[plný text (PDF)]

Jana Skálová
Daňová a účetní úprava fúzí na Slovensku
[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová
Změní nová evropská směrnice české účetnictví?
[plný text (PDF)]

Monika Randáková
Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice
[plný text (PDF)]

Václav Černý, Jaroslava Roubíčková
Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie
[plný text (PDF)]

Pavlína Köhler
Způsoby a nástroje fundraisingu podle donátorů
[plný text (PDF)]