Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 3/2007

Předmluva

Miloš Mařík
Výzkum na Katedře financí a oceňování podniku
[plný text (PDF)]

Články

Jitka Koderová
Několik poznámek k významu výuky dějin ekonomických teorií pro studenty VŠE v Praze
[plný text (PDF)]

Libor Vašek
Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně
[plný text (PDF)]

Marie Míková
Hlavní rizikové oblasti používání ukazatele rentability vložených prostředků při rozhodování
[plný text (PDF)]

Jitka Veselá
Některé méně známé grafické metody technické analýzy a možnosti jejich využití k identifikaci změny trendu
[plný text (PDF)]

Jarmila Radová
Měření citlivosti ceny dluhopisů
[plný text (PDF)]

Stanislava Půlpánová
Elektronické peníze a jejich úprava v České republice
[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová
Výzkum a vývoj a podpora inovačních procesů
[plný text (PDF)]

Marie Míková
Finanční skandály, změna v účetnictví a úloha účetních akademiků: pohled za severní Ameriky
[plný text (PDF)]

Pavel Marinič
Kapitálová struktura versus rating
[plný text (PDF)]

Anna Staňková
Proč a jak hodnotit bonitu obchodních partnerů malých a středních podniků
[plný text (PDF)]

Libuše Šoljaková
Vykazování výnosů a jejich vliv na odhad budoucí výkonnosti
[plný text (PDF)]

Jaroslav Wagner
Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích
[plný text (PDF)]

Dana Kovanicová
Nadnárodní regulace finančního výkaznictví: geneze, průběh, současnost
[plný text (PDF)]