Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 3/2014

Předmluva

Marcela Žárová
Integrované výkaznictví a zveřejňování nefinančních informací v Evropě
[plný text (PDF)]

Články

David Procházka
Selhání užitečnostního přístupu k formulaci účetních pravidel na příkladu nového standardu pro výnosy
[plný text (PDF)]

Jaroslav Wagner, Petr Petera
Pojetí a uznání „revenue“ v rámci modelu hospodářského výsledku – přístupy a aplikace
[plný text (PDF)]

Vladimír Zelenka
Vymezení prvků účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru
[plný text (PDF)]

Tomáš Buus
Náklady finanční tísně v cash flow modelech kapitálové struktury
[plný text (PDF)]

Jaroslav Brada
Problematika zjišťování churningu u termínových kontraktů
[plný text (PDF)]

Petr Pavelek, Miroslav Titze
Vykazování derivátů z hlediska plnění maastrichtských kritérií po přijetí ESA 2010
[plný text (PDF)]

Jana Marková
Postavení České republiky v Mezinárodním měnovém fondu
[plný text (PDF)]

Bohumil Král
Mezinárodní účetní standard č. 2 – Zásoby a česká účetní legislativa
[plný text (PDF)]

Hoang Long Pham
Metody měření výkonnosti/efektivnosti přeshraničních fúzí a akvizic
[plný text (PDF)]

Martin Polák, Kateřina Berková
Začlenění problematiky hospodářských a majetkových trestných činů v daňovém a účetním kontextu v kurikulu sekundárního vzdělávání
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Oceňování při přeměnách obchodních korporací podle českých předpisů po rekodifikaci
[plný text (PDF)]

Jiřina Bokšová, Monika Randáková
Účetní závěrky v České republice při porušení předpokladu trvání podniku
[plný text (PDF)]

Robert Jurka
Postoj společností v České republice a ve Velké Británii v letech 2012-2013 ke corporate governance
[plný text (PDF)]