Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 4/2006

Předmluva

Ladislav Mejzlík
O katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
[plný text (PDF)]

Články

Petr Musílek
Komparace modelů finanční regulace a dozoru: výhody a nevýhody
[plný text (PDF)]

Petr Marek, Jarmila Radová
Funkce čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích
[plný text (PDF)]

Jana Fibírová
Specifika využití systému informací manažerského účetnictví v bankovním sektoru
[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová
Rizika podvodu v malých a středních podnicích
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Účetní závěrky a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací
[plný text (PDF)]

Libor Vašek
Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38
[plný text (PDF)]

Jaroslava Roubíčková
Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví
[plný text (PDF)]

Václav Černý
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v národní úpravě účetnictví České republiky u podnikatelských subjektů
[plný text (PDF)]

Anna Staňková
Hodnocení výkonnosti firem v dynamickém prostředí
[plný text (PDF)]

Dana Kovanicová
K problému ekonomické odpovědnosti podniku
[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba
Poznámky k inovovaným přístupům Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k výnosům
[plný text (PDF)]

Jaroslava Holečková
EVA versus zisk a korelace s akciovým výnosem akcií
[plný text (PDF)]

Bohuslava Knapová
Věrný a poctivý obraz v české a polské účetní praxi
[plný text (PDF)]