Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 4/2007

Předmluva

Bohumil Král
Integrační aspekty řízení výkonnosti
[plný text (PDF)]

Články

Petr Marek
Poznámky ke studiu historie teoretických přístupů k investičnímu rozhodování
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Aktuální problémy účetního řešení fúzí obchodních společností v kontextu s vývojem harmonizačních norem EU
[plný text (PDF)]

Jana Hinke, Denisa Plachá, Milan Hrdý
Výzkum v oblasti IAS/IFRS – komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních předpisů ČR
[plný text (PDF)]

Václav Černý
O vztahu finančního a manažerského účetnictví
[plný text (PDF)]

Monika Randáková
Odložená daň z příjmů v České republice
[plný text (PDF)]

Vladimír Zelenka
Dopady vlivu účetních metod na úsudek analytiků – inspirace článkem „Metoda koupě, metoda sdílení podílů a odhady hodnot akciovými analytiky“ autorů Hopkinse, Houstona a Peterse
[plný text (PDF)]

Marie Zelenková
Souvislost účetních informací a tržních hodnot akcií
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Přístupy k vědeckému výzkumu v oblasti vypovídací schopnosti finančního účetnictví na případu statě Katariny Hellström na téma Významnost informací finančního účetnictví v transformujících se ekonomikách
[plný text (PDF)]

Jiří Strouhal
Praha olympijská: realita či ekonomická utopie?
[plný text (PDF)]

Michal Menšík, Jakub Stránský
Konference katedry manažerského účetnictví: Koncepce a praxe měření výkonnosti
[plný text (PDF)]