Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 4/2011

Předmluva

Jana Skálová
Malé zamyšlení ke konci roku nad superhrubou mzdou a dalšími daňovými otázkami
[plný text (PDF)]

Články

Petr Dvořák
K některým otázkám regulatorní reakce na finanční krizi
[plný text (PDF)]

Hana Vomáčková
Účetnictví pro fúze a jeho současné problémy v České republice
[plný text (PDF)]

Jana Skálová
Malá změna účetních předpisů nebo velká změna v účetním myšlení?
[plný text (PDF)]

David Procházka
Otevřené otázky novelizace účetních standardů pro vykazování výnosů
[plný text (PDF)]

Tomáš Buus
Náklady zastoupení v koncernu pohledem finančního trhu
[plný text (PDF)]

Zuzana Gallová
Priame zahraničné investície vo vybraných krajinách Balkánu: vťahujú alebo vytláčajú domáce investície
[plný text (PDF)]

Květa Kubátová
Komparativní analýza specifických efektivních průměrných sazeb daní korporací v zemích EU v letech 1998 – 2007
[plný text (PDF)]

Milan Hrdý
Právní a etické aspekty porušování autorských práv ve vysokoškolském prostředí pohledem ekonoma
[plný text (PDF)]

Artur Rutkouski
Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem k finanční pozici podniku
[plný text (PDF)]

Jiří Hammer
Activity Based Costing jako cesta k zefektivnění veřejných financí
[plný text (PDF)]

Vladimír Zelenka
Celkový goodwill založený na pořizovacích nákladech akvizice vs. celkový goodwill založený na hodnotě nabývané jednotky
[plný text (PDF)]

Libuše Müllerová
Iluze o srovnatelnosti
[plný text (PDF)]

Jindřiška Kouřilová, Zita Drábková
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů
[plný text (PDF)]

Josef Valach
Míra a efektivnost investic v České republice
[plný text (PDF)]

Miloslav Janhuba
Co byla ‚účetní evidence‘
[plný text (PDF)]

Bohuslava Knapová
Současný přístup vlastníků a manažerů k environmentálním nákladům a externalitám udržitelného rozvoje společnosti
[plný text (PDF)]

Alena Králová, Marie Urbanová
Příprava učitelů ekonomických předmětů v Ruské federaci a Tádžikistánu v rámci projektu Tempus
[plný text (PDF)]