Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 4/2014

Předmluva

Ladislav Mejzlík
Novinky v regulaci účetnictví a auditu v Evropské unii: novely zákonů o účetnictví a auditu v České republice
[plný text (PDF)]

Články

Petr Musílek
Regulace vlastních obchodů bank s investičními instrumenty
[plný text (PDF)]

Jitka Koderová
České zkušenosti s deflací
[plný text (PDF)]

Milan Šimáček
Indikátor systémového rizika
[plný text (PDF)]

Jan Molín
Jaký rámec pro výkon auditorské profese stanovuje trestní právo?
[plný text (PDF)]

Marie Zelenková
Přechod z poměrné metody konsolidace na metodu ekvivalence podle IFRS
[plný text (PDF)]

Tatiana Škerlíková
Rozbor kapitálové struktury tuzemských korporací před úpadkem
[plný text (PDF)]

Jan Novotný
Portfoliové zajištění a řízení zisku
[plný text (PDF)]

Monika Janičíková
Role standardizace finančního účetnictví při kotaci podniku na veřejném kapitálovém trhu
[plný text (PDF)]

Mariana Valášková
Schvalovací proces IFRS jako inspirace pro legislativní proces tvorby českých účetních předpisů
[plný text (PDF)]

David Trytko
Český pohled na implementaci IFRS do německých účetních předpisů – vliv na vypovídací schopnost účetních závěrek malých a středních podniků
[plný text (PDF)]

Kateřina Berková
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obchodních akademií ve vztahu ke studiu IFRS: empirická studie
[plný text (PDF)]

Michal Bobek
Materialita a vztahy zastoupení
[plný text (PDF)]

Jana Fibírová, Kateřina Knorová
Vnitřně propojený systém ukazatelů řízení výkonnosti podniku
[plný text (PDF)]

Barbora Menčlová
Hospodářský vývoj a jeho vliv na počet ekonomických subjektů
[plný text (PDF)]