Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 3/2006

Předmluva

Bohumil Král
Patnáct let Katedry manažerského účetnictví
[plný text (PDF)]

Články

Dana Kovanicová
Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků: projekt Spojených národů
[plný text (PDF)]

Josef Valach
Tendence současného vývoje dlouhodobého finančního managementu
[plný text (PDF)]

Bohumil Král, Jaroslav Wagner, Jakub Stránský
Vývojové tendence v systémech řízení výkonnosti
[plný text (PDF)]

Vladimír Králíček
Regulace auditingu v České republice
[plný text (PDF)]

Marie Zelenková
Problematika nestejného závěrkového data v konsolidované skupině na příkladu daně ze zisku
[plný text (PDF)]

Marie Míková
Rozpočtování a řízení pomocí rozpočetních výkazů
[plný text (PDF)]

Michal Hora
Počátky účetnictví
[plný text (PDF)]

Pavel Franek
Cenová tvorba a finanční plán podniku se zakázkovou výrobou; podnikání v chaosu
[plný text (PDF)]

Václav Černý
Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos?
[plný text (PDF)]

Eva Ducháčková
Některé aktuální problémy státního dohledu nad finančními trhy
[plný text (PDF)]

Jiřina Bokšová
Solventnost I a II v pojišťovnictví
[plný text (PDF)]

Jitka Koderová
Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické v Praze
[plný text (PDF)]

Barbora Rýdlová
Studie soukromých výhod kontroly Dycka a Zingalese – je možné ji použít v České republice?
[plný text (PDF)]

Dana Dvořáková
Nové příležitosti pro účetnictví zemědělských podniků
[plný text (PDF)]

Jana Fibírová
Hodnocení moderních přístupů ve strategickém řízení nákladů
[plný text (PDF)]

Jitka Koderová
Za profesorem Vencovským
[plný text (PDF)]