Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Český finanční a účetní časopis 4/2013

Předmluva

Petr Musílek
Nobelova cena za ekonomii pro otce hypotézy o efektivních trzích
[full text (PDF)]

Články

Jaroslava Durčáková, Ondřej Šíma
BRICS: Kurzová politika Brazílie v kontextu vnitřní a vnější rovnováhy
[full text (PDF)]

Jana Marková
Postavení SDR v mezinárodním měnovém systému
[full text (PDF)]

Naďa Blahová
Nad návrhem daně z finančních transakcí
[full text (PDF)]

Jiří Kostohryz
Porovnání vlivu daní a dalších faktorů na chování podniků ve starých a nových členských státech Evropské unie
[full text (PDF)]

Jiří Jakoubek
Princip tržního odstupu v ocenění nehmotného majetku
[full text (PDF)]

Petr Čermák
Analýza modelu hodnoty životního cyklu zákazníků: přehled literatury
[full text (PDF)]

Jan Molín
Znovu k otázce mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, tentokrát v kontextu změn v jejím rozsahu
[full text (PDF)]

Barbora Janasová
Vyhodnocení přístupu k nové standardizaci leasingu podle IASB
[full text (PDF)]

Jana Gebauerová
Srovnání kontroly kvality práce auditorů v České a Slovenské republice
[full text (PDF)]

Petr Dvořák
Reforma OTC derivátového trhu
[full text (PDF)]

Jiří Sedláček
Využití R v oblasti financí
[full text (PDF)]

Jiřina Bokšová, Monika Randáková
Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?
[full text (PDF)]

Artur Rutkouski
Ziskovost zákazníka a platební podmínky obchodního vztahu
[full text (PDF)]

Libuše Šoljaková
Vztah strategického manažerského účetnictví a strategického managementu
[full text (PDF)]

Petr Vacek
Ukazatel ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví
[full text (PDF)]

Miroslav Brabec
Vnitropodniková banka v roce 2013
[full text (PDF)]

Miroslav Brabec
Informační základna pro běžné rozhodovací úlohy v řízení podnikatelských subjektů
[full text (PDF)]

Ondřej Matyáš
Proces stanovení ceny a role manažerského účetnictví v něm pro služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi
[full text (PDF)]

Ondřej Matyáš
Využití rozpočtů pro řízení nestátních neziskových organizací
[full text (PDF)]