Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: G22 (Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Jarmila Radová:
Finanční krize modifikuje úlohu a postavení odvětví pojišťovnictví

Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel:
Aktuální změny v charakteru integrace na finančních trzích

Eva Ducháčková:
Některé aktuální problémy státního dohledu nad finančními trhy

Karel Janda:
Státní podpora českých vývozních úvěrů

Lenka Přečková, Katarína Izáková:
Vývoj vybraných ukazatelů pojistného trhu v České a Slovenské republice

Pavel Hellebrand:
Je regulatorní aktivita Evropské unie v reakci na finanční krizi adekvátní směrem k odvětví pojišťovnictví?

Jiří Nakládal:
Hodnocení regulace poskytování státem podporovaných vývozních úvěrů z pohledu českých vývozců

Lenka Přečková:
Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice

Jiří Šindelář:
Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015–2018: makroekonomický růst versus odvětvová restrukturalizace

Mária Oborilová, Libor Coufal:
Analýza pojištění schopnosti splácet na českém trhu spotřebitelských úvěrů

Tomáš Kábrt:
Analýza vlivu makroekonomických veličin na předepsané pojistné u životního pojištění v České republice, Německu a Spojených státech amerických

Adéla Stollinová:
Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating