Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: G30 (Corporate Finance and Governance: General)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Tomáš Brabenec:
Proces ocenění podmíněných závazků pro účely IFRS 3

Tomáš Jeřábek:
Hedgeové fondy a jejich výkonnost v období 1994-2008

Miloš Mařík:
Několik zásadních poznámek k odhadům vícedimensionálních hodnot podniku pro rozhodování o koupi a prodeji

Pavla Maříková:
Tvorba hodnoty v podnicích zaměřených na elektronické obchodování

Ivan Doubrava, Josef Valach:
Finanční řízení transnacionálních společností

Petr Marek:
Nepříliš známý tvůrce Du Pont modelu – Frank Donaldson Brown (1885 – 1965)

Jaroslava Holečková:
Finanční analýza vlivu dluhu na rentabilitu a hodnotu podniku

Libuše Šoljaková:
Environmentálního manažerské účetnictví a kalkulace výkonů

Dana Kovanicová:
Důvody pro přijetí IFRS: ekonomické nebo institucionální?

Milan Hrdý:
Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku věc teoreticky či prakticky možná?

Milan Hrdý:
Vztah manažerského účetnictví a podnikových financí z hlediska odborného i pedagogického

Jan Jurečka:
Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností

Bohuslava Knapová:
Současný přístup vlastníků a manažerů k environmentálním nákladům a externalitám udržitelného rozvoje společnosti

Josef Valach:
Tendence současného vývoje dlouhodobého finančního managementu

Barbora Rýdlová:
Studie soukromých výhod kontroly Dycka a Zingalese – je možné ji použít v České republice?

Jana Fibírová:
Specifika využití systému informací manažerského účetnictví v bankovním sektoru

Hana Vomáčková:
Účetní závěrky a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací

Pavla Maříková:
Srovnání hodnot amerických insolventních firem odhadnutých podle restrukturalizačního plánu s hodnotami na kapitálovém trhu

Petr Marek:
Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí

Miloš Mařík:
Účetnictví podle mezinárodních standardů a náklady kapitálu – stav empirických výzkumů

Karel Křikač:
Šikovná pomůcka pro měření efektivnosti rozhodování investičních projektů Evropské unie

Pavel Marinič:
Kapitálová struktura versus rating

Petr Marek:
Poznámky ke studiu historie teoretických přístupů k investičnímu rozhodování

Josef Valach:
K diskuzi o optimalizaci a determinantech kapitálové struktury podniku

Miloš Mařík, Pavla Maříková:
Kapitalizované čisté výnosy a reziduální zisky jako alternativa diskontovaných peněžních toků?

Josef Valach:
Obvyklé chyby při hodnocení efektivnosti investičních projektů pomocí metody Discounted Cash Flow

Jan Jurečka:
Poznámky k posudkům na ocenění podniku výnosovou metodou

Pavel Marinič:
Hodnotový management a finanční plán podniku

Jaroslava Holečková:
Analýza distorzních účinků vlivu zdanění na finanční a investiční rozhodování na základě metody výpočtu efektivní daňové sazby

Pavel Mikan:
Produktivita práce českých podniků a vliv krize na její vývoj

Jiřina Bokšová, Monika Randáková:
Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním řízením, své účetní závěrky?

Josef Valach:
Standardní nebo modifikované vnitřní výnosové procento

Petra Růčková:
Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky

Jaroslav Brada:
Problematika zjišťování churningu u termínových kontraktů

Monika Janičíková:
Role standardizace finančního účetnictví při kotaci podniku na veřejném kapitálovém trhu

Hoang Long Pham:
Přeshraniční fúze a akvizice a jejich vliv na bohatství akcionářů

Roman Čibera:
Fair Value: Rozdíly v pojetí hodnoty v rámci finančního účetnictví a oceňování aktiv

Tomáš Brabenec:
Současná hodnota daňových štítů po implementaci „Anti-Tax Avoidance Directive“: limitace dosažení daňových úrokových štítů