Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: G34 (Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jaroslava Durčáková, Josef Valach:
Financování vývozu investičních celků

Jana Skálová:
Komplikovaný přenos daňové ztráty mezi subjekty v zemích Evropské unie

Jan Lasák:
K některým důvodům nezbytné novelizace úpravy přeshraničních fúzí obchodních korporací

Roman Sklenár:
Vybrané právne a účtovné aspekty cezhraničných fúzií v podmienkach Slovenskej republiky

Barbora Rýdlová:
Analýza empirických studií k diskontu za omezenou obchodovatelnost

Tomáš Buus:
Náklady zastoupení v koncernu pohledem finančního trhu

Tomáš Buus:
Vybrané aspekty nové úpravy společenstevního práva v České republice

Josef Valach:
Meze využití doby návratnosti při formování garantovaných výkupních cen

Petr Jakubík, Tatiana Škerlíková:
Makroekonomické determinanty úpadku firem v České republice

Hoang Long Pham:
Metody měření výkonnosti/efektivnosti přeshraničních fúzí a akvizic

Robert Jurka:
Postoj společností v České republice a ve Velké Británii v letech 2012-2013 ke corporate governance

Hoang Long Pham:
Přeshraniční fúze a akvizice a jejich vliv na bohatství akcionářů

Iveta Plucarová, Jana Skálová:
Přeshraniční fúze na vzestupu – nebo ne?

Robert Jurka, Jaroslava Roubíčková:
Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury