Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JEL klasifikace: M42 (Auditing)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jan Molín:
Některé poznámky k novému rozměru profesní odpovědnosti auditorských společností

Vladimír Králíček:
Regulace auditingu v České republice

David Procházka:
Účetnictví pohledem institucionální ekonomie

Jan Molín:
Znovu k otázce mlčenlivosti auditorů a daňových poradců, tentokrát v kontextu změn v jejím rozsahu

Jana Gebauerová:
Srovnání kontroly kvality práce auditorů v České a Slovenské republice

Michal Svoboda:
Dopady nového občanského zákoníku do účetního výkaznictví – účetní zobrazení závdavku

Jan Molín:
Jaký rámec pro výkon auditorské profese stanovuje trestní právo?

Michal Bobek:
Ověřovací služby – koncept a standardizace

Marek Jošt:
Kvalita auditorských služeb v zemích Visegrádu

Michal Šindelář:
Analýza zpráv o průhlednosti auditorů působících v České republice

Michal Svoboda:
Konstrukce ukazatele finančního zdraví municipálních organizací

Marek Jošt:
Transparentnost hospodaření příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu

Libuše Müllerová – Marek Jošt:
Vstup do auditorské profese v kontextu legislativních změn

Michal Šindelář:
Rotace auditorů společností kótovaných na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha

Jekaterina Šmídová:
Problematika poskytování neauditorských služeb a její aktuální vývoj

Marek Jošt:
Vývoj legislativní úpravy nadací v České republice od roku 1990 do současnosti se zaměřením na transparentnost

Robert Jurka, Jaroslava Roubíčková:
Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury

Michal Bobek:
Podstata auditu a poptávka po auditu

Marek Jošt:
Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost