Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Klíčové slovo: Účetnictví

Články:

Libuše Šoljaková:
Aktuální požadavky na profesní kompetenci controllerů v České republice

Zdenka Cardová:
Malé a střední podniky – vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví

Michal Hora:
Kriteria výběru účetního programu pro malé a střední firmy

Libuše Müllerová:
Proces harmonizace účetního výkaznictví v Evropské Unii

Jaroslav Wagner:
Úloha účetních informací pro měření výkonnosti v kontextu změn

Miloslav Janhuba:
Co byla ‚účetní evidence‘

Dana Kovanicová:
Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků: projekt Spojených národů

Bohumil Král, Jaroslav Wagner, Jakub Stránský:
Vývojové tendence v systémech řízení výkonnosti

Michal Hora:
Počátky účetnictví

Miloslav Janhuba:
Karel Petr Kheil syn – historik účetnictví

Jana Fibírová:
Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Jan Molín:
Vybrané důsledky protiprávního jednání v oblasti účetnictví v kontextu nedávného vývoje právní úpravy České republiky

Jana Hinke, Milan Hrdý:
Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření

Miloslav Janhuba:
Výuka teorie i praxe účetnictví na VŠE v Praze 1953-2013

Jana Skálová, Marcela Žárová:
Národní účetní rada a její vliv na české účetnictví

Libuše Müllerová:
Změní nová evropská směrnice české účetnictví?

Jan Mikeš:
Účetní evidence jako účinná norma v letech 1953–1965

Dana Dvořáková:
IFRS 16 Leasingy

Jana Singerová:
Potenciální rizika při implementaci ERP systému z pohledu účetnictví

Robert Jurka, Jaroslava Roubíčková:
Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury