Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ediční rada

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze) (předseda)
doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.)
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
prof. Ing. Vratislav Izák, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Petr Marek, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Ing. Štěpán Onder, Ph.D. (Profi Credit Czech a.s.)
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Ing. Luboš Rokos
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. (ING Bank, Česká republika)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
prof. Ing. Anna Šlosárová, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislavě)
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. (České vysoké učení technické v Praze)