Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Český finanční a účetní časopis
Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Redakční rada

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze) předseda
doc. Ing. David Procházka, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze) místopředseda
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D. (ŠKODA AUTO Vysoká škola, Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislavě)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Technický redaktor

Ing. Miroslav Rada, Ph.D.

Kontaktní adresa

Český finanční a účetní časopis
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: 224 095 106
E-mail: cfuc@vse.cz
Internet: http://www.vse.cz/cfuc/

ISSN: 1802-2200

Aktuální číslo

1/2018

Články

Robert Jurka, Jaroslava Roubíčková
Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury

Michal Bobek
Podstata auditu a poptávka po auditu

Irena Szarowská, Ingrid Majerová, Jarmila Šebestová
Indikátory finanční stability pro potřeby obcí

Jana Skálová, Maria Argenskaya
Česká republika – daňový ráj pro výplatu podílů na zisku