Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

2. Vztahuje se věkový limit dovršených 35 let i na doktorandy VŠE jak v prezenční, tak i v distanční formě studia?

Ne, věkový limit se vztahuje pouze na mladé akademické pracovníky VŠE.