Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

3. Může být garantem projektu externí školitel doktoranda - řešitele?

Ne, mzdové prostředky na projekt jsou určeny akademickým pracovníkům VŠE.