Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

3. Může být garantem projektu externí školitel doktoranda - řešitele?

Ne, mzdové prostředky na projekt jsou určeny akademickým pracovníkům VŠE.