Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

Hledat
Pokročilé hledání

3. Může být garantem projektu externí školitel doktoranda - řešitele?

Ne, mzdové prostředky na projekt jsou určeny akademickým pracovníkům VŠE.