Co se děje na VŠE?

27. 9. 2017 - Startup Festival

Termíny

28. 9. 2017 - VŠEFEST

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

4. Může být členem řešitelského týmu student bakalářského studia?

Ne, členy řešitelského týmu mohou byt jen studenti magisterského, nikoli bakalářského studia, protože stipendijní prostředky ze specifického výzkumu jim určeny nejsou.