Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

4. Může být členem řešitelského týmu student bakalářského studia?

Ne, členy řešitelského týmu mohou byt jen studenti magisterského, nikoli bakalářského studia, protože stipendijní prostředky ze specifického výzkumu jim určeny nejsou.