Co se děje na VŠE?

25. 4. 2018 - Volby do Akademického senátu VŠE

Hledat
Pokročilé hledání

5. Můžu v rozpočtu počítat i s částkou na služební cestu garanta?

Ne, garant není členem týmu, proto je v rozpočtu počítáno pouze s odměnou garanta (max. 5 % z neinvestičních nákladů na projekt na celkovou dobu řešení projektu).