Hledat
Pokročilé hledání

7. Jak čerpat mzdové prostředky a prostředky určené na stipendia?

Návrh na proplacení předkládá řešitel grantu prostřednictvím tajemnice písemnou formou (Formuláře jsou na webových stránkách v sekci download: www.vse.cz/download/) při dodržení příslušných pravidel IGA (prostředky jsou určeny jen pro řešitelský tým; nevyčerpané prostředky není možné přesouvat na stipendia a mzdy bez povolení; mzdové (stipendijní) prostředky jsou vypláceny až po úspěšné závěrečné oponentuře projektu, vyplácení mezd (stipendií) určených spoluřešitelům před závěrečnou oponenturou je třeba zdůvodnit v závěrečné zprávě, vyplácení mezd (stipendií) řešitelům před oponenturou je povoleno jen výjimečně, a to na základě žádosti adresované Grantové komisi).