Hledat
Pokročilé hledání

10. Jak zpracovat průběžnou zprávu?

Zpráva musí být odevzdána do 31. března druhého roku řešení projektu. Zpráva se komisi IGA předkládá prostřednictvím OVV (Mgr. Galina Cimová, MI 317) v jednom vyhotovení (originál) a v elektronické podobě (i e-mailem). Průběžná zpráva má obsahovat informace o dosažených výsledcích při řešení grantu za uplynulý rok, o uskutečněné služební cestě, publikacích, má zdůvodnit event. změny v řešení projektu a hlavně obsahovat zprávu o hospodaření s finančními prostředky včetně případných přesunu prostředků mezi položkami Cestovné, Materiální náklady a Služby. Průběžná zpráva by měla být stručná, v rozsahu 3 až 5 str. Formulář pro průběžnou zprávu není předepsán, údaje o hospodaření včetně přesunů uvádějte prosím formou tabulky s uvedením původního schváleného rozpočtu.