Hledat
Pokročilé hledání

Jsou na internetu k dispozici výsledky přijímacích zkoušek?

Počty bodů získaných u přijímacích zkoušek jsou na internetu k dispozici na adrese: "prijimacky.vse.cz" do dvou pracovních dnů po dni konání zkoušky. Je zde zveřejňován počet bodů z každého testu, který uchazeč psal a jejich součet.

Pokud uchazeč nesplnil podmínky (z každého započítávaného testu alespoň 50 bodů), je v rozhodnutí uvedeno Nezk, což znamená, že uchazeč nesplnil podmínky přijetí a je z dalšího vyhodnocení vyřazen.
Pokud se uchazeč nedostavil k přijímací zkoušce, je v rozhodnutí uvedeno Abs.

Minimální počty bodů potřebné pro přijetí na jednotlivé obory budou na téže adrese v okamžiku, kdy tyto hranice budou k dispozici.

Dle pokynů vedení školy na internetu nebudou zobrazeny informace o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. Informace na internetu mají pouze informativní charakter, právní platnost (např. pro potřeby odvolání) má pouze písemné rozhodnutí děkana příslušné fakulty.