Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Studuji na jiné vysoké škole a ráda bych přestoupila na VŠE. Jaké jsou možnosti přestoupení?

Přestupy z jiných vysokých škol naše studijní předpisy nepovolují. Všichni uchazeči musejí úspěšně složit přijímací zkoušky. V případě přijetí je možno požádat děkana fakulty o uznání odstudovaných předmětů. Toto je posuzovano individuálně a není nárokové.