Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Studuji na jiné vysoké škole a ráda bych přestoupila na VŠE. Jaké jsou možnosti přestoupení?

Přestupy z jiných vysokých škol naše studijní předpisy nepovolují. Všichni uchazeči musejí úspěšně složit přijímací zkoušky. V případě přijetí je možno požádat děkana fakulty o uznání odstudovaných předmětů. Toto je posuzovano individuálně a není nárokové.