Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Studuji na jiné vysoké škole a ráda bych přestoupila na VŠE. Jaké jsou možnosti přestoupení?

Přestupy z jiných vysokých škol naše studijní předpisy nepovolují. Všichni uchazeči musejí úspěšně složit přijímací zkoušky. V případě přijetí je možno požádat děkana fakulty o uznání odstudovaných předmětů. Toto je posuzovano individuálně a není nárokové.