Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Je možný individuální zápis předmětu?

Výjimečně ano, žádost se podává na předepsaném formuláři studijní referentce. Schvaluje proděkan fakulty.