Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Je možný individuální zápis předmětu?

Výjimečně ano, žádost se podává na předepsaném formuláři studijní referentce. Schvaluje proděkan fakulty.