Co se děje na VŠE?

21. 11. 2017 - 28. 11. 2017 - Informační schůzky o možnostech studia v zahraničí

23. 11. 2017 - VŠE hledá talent

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Je možný individuální zápis předmětu?

Výjimečně ano, žádost se podává na předepsaném formuláři studijní referentce. Schvaluje proděkan fakulty.