Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Na koho se mohu obrátit, když nesouhlasím s hodnocením zkoušky nebo zápočtové písemky?

Obraťte se na pedagogického proděkana své fakulty.