Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Na koho se mohu obrátit, když nesouhlasím s hodnocením zkoušky nebo zápočtové písemky?

Obraťte se na pedagogického proděkana své fakulty.