Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Kde najdu testy k přijímacím zkouškám?

Soubory s testy naleznete na adrese: "Pro zájemce o studium - testy přijímacího řízení". K otevření budete potřebovat program schopný prohlížet PDF soubory (napr. Adobe Acrobat Reader, viz: "http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)".