Hledat
Pokročilé hledání

Jak mohu podat žádost o přezkoumání rozhodnutí k výsledkům přijímacích zkoušek?

Pro odvolaní neexistuje žádný formulář.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí k výsledkům přijímacích zkoušek se posílá v osobním dopise, adresovaným na děkana fakulty, kde uchazeč konal přijímací zkoušku. Každá fakulta organizuje přijímací řizení samostatně a může tedy mít i jiné podmínky pro podání žádosti.

Adresa pro podání žádosti:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Děkani fakult:
Fakulta financí a účetnictví - děkan doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů - děkan doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
Fakulta podnikohospodářská - děkan prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky - děkan doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Národohospodářská fakulta - děkan doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Fakulta managementu - děkan prof. Radim Jiroušek, DrSc.