Hledat
Pokročilé hledání

Jak se mohu přihlásit do knihovny?

Každý uživatel knihovny je povinen vyplnit a podepsat přihlášku a prohlášení uživatele a prokázat svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, pas).

Studenti, učitelé a zaměstnanci VŠE (= interní uživatelé) se v prostorách knihovny prokazují multifunkční identifikační kartou, která je registrována pro knihovní služby. Platnost registrace je třeba obnovit každý akademický (školní) rok. Poplatek za obnovení registrace činí 20,-Kč.

V případě přerušeného nebo ukončeného studia na VŠE je k přístupu do knihoven VŠE - CIKS a využívání knihovnických služeb nutná registrace externího uživatele.