Co se děje na VŠE?

14. 5. 2018 - 22. 6. 2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání

Jsem cizinec, mohu se přihlásit do knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát cizinec, který studuje nebo pracuje na území ČR a je zde přihlášen k pobytu.

K přihlášení do knihovny je nutný platný doklad totožnosti - pas nebo osobní průkaz (u členů EU), bydliště v ČR, u cizinců z nečlenských zemí EU povolení k pobytu. Veškerá práva a povinnosti vůči knihovně jsou obsažena v Knihovním řádu (ciks.vse.cz/Sluzby).

Cizincům, kteří jsou v ČR pouze krátkodobě a nejsou trvale hlášeni, poskytuje knihovna pouze přístup do studoven, bez možnosti absenčních výpůjček, kopírování a internetu.