Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Hledat
Pokročilé hledání

Často kladené dotazy

Přijímací zkoušky
    Které obory je možné na VŠE studovat?
    Co je kombinovaná (dálková) forma studia?
    Kde najdu informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce na VŠE?
    Jsou na internetu k dispozici výsledky přijímacích zkoušek?
    Existuje seznam doporučené literatury pro přijímací zkoušky?
    Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu na VŠE?
    Musím v případě zaplacení poplatku bezhotovostním převodem zasílat výpis z účtu?
    Lze na VŠE podat přihlášku elektronicky?
    Je možné dělat přijímací zkoušky na VŠE v cizině?
    Kdy se budou konat přijímací zkoušky pro bakalářské studium?
    Kde najdu testy k přijímacím zkouškám?
    Je třeba se dostavit k zápisu osobně, nebo lze poslat zástupce?
    Jak mohu podat žádost o přezkoumání rozhodnutí k výsledkům přijímacích zkoušek?
    Kde mohu nalézt správné odpovědi (odpovědní karty) k testům z přijímacího řízení?
    Kdy končí přijímací zkoušky a kdy budou známy bodové limity přijímacího řízení?
    Mohu používat kalkulačku (resp. jiné pomůcky) při přijímací zkoušce z matematiky?
    Musím vyplňovat do přihlášek specifický symbol?

Studium
    Kde najdu na www studijní předpisy?
    Jak často se mění studijní program?
    Je možný individuální zápis předmětu?
    Na koho se mohu obrátit, když nesouhlasím s hodnocením zkoušky nebo zápočtové písemky?
    Jak dlouho se archivují staré testy? A na koho se mám obrátit, když chci svůj test vidět?
    Jak se přihlásit na vedlejší specializaci?
    Kde zjistím, jaká je doporučná literatura k vybrenému předmětu?
    Studuji na jiné vysoké škole a ráda bych přestoupila na VŠE. Jaké jsou možn...
    Kdy lze přerušit studium a jak se přerušuje?
    Kdy lze požádat o podmíněný zápis?
    Je pro studenty ze Slovenské republiky nutné mít povolení k pobytu za účelem studia?
    Platí si studenti ze Slovenské republiky zdravotní pojištění?
    Jak se stanovuje výše poplatků za standardní studium?
    Jak se stanovují poplatky za studium v programech celoživotního vzdělávání?
    Jak je to s přestupem z bakalářského studia na studium magisterské, kdy se...
    Studium v češtině oproti studiu v cizím jazyce?
    Měl(a) bych zájem o postgraduální studium na VŠE (doktorand)?
    Jak se lze dostat k diplomovým pracem (externí uživatel)?
    Mám zájem o studium na VŠE, ale jsem v důchodovém věku (v rámci Univerzity třetího věku).

Technické dotazy
    Jak mohu pracovat se školní elektronickou poštou?
    Jak rozesílat hromadné e-maily?
    Jak si nastavit e-mailového klienta? (Zaměstnanci)
    Jak se z domova dostanu ke svému domovskému adresáři a k projektovému disku?
    Dotazy na uživatelská jména?
    Jak využívat placené informační zdroje jako je např. Annopress a další, z d...
    Jak mohu přečíst a vytisknout soubor ve formátu PDF?
    Kde najdu logo školy pro vytištění promočního oznámení?
    Nemohu vložit diplomovou (resp. disertační nebo bakalářskou) práci. Můžete mi pomoci?
    Informační zdroj - program Spider se nespustí
    Prosím Vás, jak se ve škole dostanu do databáze Magnus? Při vyhledání mezi...

Obecné
    Kde mohu na VŠE koupit skripta, knihy a další literaturu?
    Existuje nějaký způsob, jak na www najít konzultační hodiny učitelů?
    Je možné na www nalézt organizační strukturu Nakladatelství VŠE?
    Kde mohu najít jména studentů, kteří spolu se mnou navštěvují kurzy?
    Chci si koupit skripta. Je možné je zaslat na dobírku?
    Je možné ubytování na kolejích v období prázdnin?
    V jakém termínu a kde si mohou studenti prvního ročníku vyzvednout identifi...
    Jaké mají absolventi VŠE šance pro práci v zahraničí? Je jim tam škola uznána?
    Může se částka za přípravné kurzy může platit ve splátkách?
    Statistické údaje o VŠE
    Kde si mohu stáhnout logo VŠE?
    Naše společnost by ráda uveřejnila nabídku na práci , prosím na koho je možné se obrátit

Knihovny VŠE - CIKS
    Co to znamená? aneb Vysvětlení nejdůležitějších pojmů používaných v knihovně
    Jak mají knihovny a studovny otevřeno?
    Jak se mohu přihlásit do knihovny?
    Nejsem studentem VŠE, mohu se přihlásit do knihovny a využívat jejích služeb?
    Jsem cizinec, mohu se přihlásit do knihovny?
    Jak se přihlásím do Souborného katalogu?
    Kde najdu informace o tom, jak pracovat s knihovním systémem Aleph?
    Jak si vypůjčím knihu domů?
    Na jak dlouho si mohu knihu půjčit?
    Jak si mohu vypůjčený materiál prodloužit?
    Kolik činí poplatky z prodlení?
    Lze vypůjčit prezenční dokument ze studovny?
    Jaké jsou poplatky za rezervování publikací?
    Je možné vrátit knihu bez ID karty?
    Vrácení knihy do BiblioBoxu
    Je možné knihy vypůjčené ze Studijní knihovny na Jižním Městě vracet na Žiž...
    Je možné vypůjčit si knihu z knihovny na letní prázdniny?
    Ze kterých knihoven je možné půjčovat si knihy domů?
    Je možné si vypůjčit i knihy umístěné na katedrách a dalších pracovištích?

Projekty IGA
    1. Jak navrhnout rozpočet při přípravě grantové přihlášky IGA?
    2. Vztahuje se věkový limit dovršených 35 let i na doktorandy VŠE jak v pre...
    3. Může být garantem projektu externí školitel doktoranda - řešitele?
    4. Může být členem řešitelského týmu student bakalářského studia?
    5. Můžu v rozpočtu počítat i s částkou na služební cestu garanta?
    6. Kdy začít čerpat přidělené prostředky?
    7. Jak čerpat mzdové prostředky a prostředky určené na stipendia?
    8. Jak postupovat při nákupu materiálu (např. knih, výpočet. techniky, atd.)?
    9. Jak zajistit čerpání prostředků na pracovní cestu?
    10. Jak zpracovat průběžnou zprávu?
    11. Jak zpracovat závěrečnou zprávu?

Co mám dělat když...
    Jsme nově vzniklá studentská organizace
    Chceme, aby odkaz na naši organizaci byl umístěn v rubrice studentské aktiv...
    Chceme, aby upozornění na naši akci bylo umístěno na webu školy
    Chceme udělat jednorázovou studentskou akci na VŠE (Žižkov)
    Chceme udělat jednorázovou studentskou akci na VŠE (Jižní Město)
    Chceme mít k dispozici místnost pro naše pravidelná setkání
    Chceme udělat studentskou akci ve Vencovského Aule
    Chceme propagovat naši činnost a akce na VŠE

Ostatní stránky s často kladenými dotazy
    FAQ - Koleje (Kolejní rada)