Co se děje na VŠE?

20. 2. 2018 - 27. 2. 2018 - Přihlášky na výměnné bakalářské studijní pobyty

Hledat
Pokročilé hledání

Joint PhD degree

Program „Joint PhD degree“ je druh mezinárodní spolupráce v oblasti doktorského studia mezi vysokými školami v ČR a v zahraničí uskutečňovaný na základě společně akreditovaných nových nebo již běžících programů univerzit.

Základním požadavkem je splnění podmínek Akreditační komise:

http://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-pro-posuzovani-zadosti/160-joint-degrees.html