Ekonomika a management 2011/3

Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů


[plný text (PDF)]

Tomáš Richter

Článek prezentuje základní empirická zjištění ohledně reorganizací povolených v roce 2010 (s datem ukončení pozorování k březnu 2011), tj. ve třetím roce účinnosti nového českého insolvenčního zákona. Tato pozorování jsou porovnána s obdobnými zjištěními ohledně reorganizací povolených v letech 2008 a 2009. Článek upozorňuje na náznaky trendů tam, kde je lze vystopovat.

JEL klasifikace: G33, G34

Reference:
[1] Havel, B., Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvenčního zákona? Glosa k účinkům moratoria podle § 122 InsZ, Obchodněprávní revue 3/2009, s.72-75.

[2] Richter, T., Insolvenční právo, ASPI Wolters Kluwer, Praha, 2008.

[3] Richter, T., Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a jejich prozatímní interpretace, Jurisprudence 6/2009, s. 3 - 11.

[4] Richter, T., Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti InsZ: základní empirická pozorování, Obchodněprávní revue 11/2010, s. 339 - 441.

[5] Westbrook, J.L., Booth, C.D., Paulus, C.D., Rajak, H., A Global View of Business Insolvency Systems, The World Bank, Washington, DC, 2010.

[6] Wood, P., Principles of International Insolvency, 2nd edition, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: