Ekonomika a management 2013/2

Jak předcházet krizi podniku?


[plný text (PDF)]

Anna Stehlíková

Cílem tohoto článku je popis nejčastějších vnitropodnikových chyb podniku v době krize. Součástí je návrh modelu „Jak předcházet krizi“, který by měl varovat vedení podniku před příchodem krize a pomoci tak firmě překonat počáteční problémy. Zároveň se pokouší o jakýsi nástin finančních zdrojů v jednotlivých částech podniku. S analýzou podniku pomáhají navržené soustavy ukazatelů.

JEL klasifikace: G30, G31, G34

Reference:
[1] Brealey, R. A., Myers, S. C. (1992): Teorie a praxe firemních financí, Viktoria Publishing, Praha 1992

[2] Hansen, Fay.Transparent Beauty. Business Finance in http://www.bfmag.com

[3] Hindls, R., Hronová, S., Novák (1999): Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha,1999

[4] Kislingerová, E., (2007): Manažerské finance, C.H. Beck, Praha, 2007

[5] Kislingerová, E., (2010): Podnik v časech krize, Grada Publishing, Praha, 2010 ISBN 978-80-247-3136-0

[6] Kislingerová, E., (2012): Podnikový dluh a podnikový úpadek v roce 2012, Ekonomika a řízení podniku ve 21. Století, Ostrava, 2012, ISBN 978 80 248 2768 1

[7] Nečadová, M., Breňová, L., (2010): Změna ve výkonnosti firem v podmínkách krize a jejich adaptace na změněné tržní podmínky, Ekonomika a management, 2010

[8] Synek, M., a kol. (2000): Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2000

[9] Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková (2009): Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H. Beck, 2009

[10] Synek, M., (2007): Analýza hodnocení podniků a podle ukazatelů Schmalenbachovy společnosti upravené pro české podniky, www.vse.cz, 2007

[11] Synek, M., (2009): Nová ekonomika – nové ukazatele, www.vse.cz, 2009

[12] Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění p. p.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: