Ekonomika a management 2015/2

Vliv marketingových nástrojů na nákupní chování seniorů v Ústeckém kraji


[plný text (PDF)]

Čeněk Celer

Článek analyzuje změny nákupního chování seniorů 60+ z Ústeckého kraje, kteří tvoří v této oblasti přibližně 23 % obyvatelstva. Výzkumu se zúčastnilo 418 respondentů. Ti řadili podle důležitosti marketingové nástroje, které je ovlivňují při nákupu zboží denní potřeby: cenu, kvalitu, sortiment, dostupnost prodejny, věrnostní karty, možnosti parkování, reklamu a speciální nabídky. Při výzkumu se přihlíželo k věku, sociálnímu postavení a pohlaví seniorů. Výsledky ukázaly, že s rostoucím věkem se mění kupní rozhodování seniorů. Cena zboží denní potřeby má rozhodující vliv pro více jak polovinu respondentů, její význam roste spolu s věkem seniorů. Naopak požadavky na kvalitu se s rostoucím věkem snižují. Především mladší segmenty totiž upřednostňují kvalitu před nízkou cenou. Obdobně tomu tak je i v případě vlivu sortimentu. V průběhu kupního rozhodování nejsou pro seniory výrazným impulsem ani různé formy reklamy, která nejméně ovlivňuje pracující seniory. Segment starších zákazníků nelze považovat za homogenní skupinu - jedná se vlastně o supersegment.

JEL klasifikace: D49

Reference:
[1] Dvořáková, Š. (2007): Proč se soustředit na seniory? In STRATEGIE.CZ. http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/proc-se-soustredit-na-seniory.

[2] De Pelsmacker, P. - Geuens, M. - Van den Bergh, J. (2003): Marketingová komunikace. Praha, Grada Publishing, 2003.

[3] Hunke, R. - Guido Gerstner, G. (2006): 55plus Marketing. Zukunftsmarkt Senioren. Stuttgart, Springer Gabler, 2006.

[4] Mather Group. (2009): Marketingová komunikace ke generaci 55+ ANO nebo NE? http://www.matheractivation.cz/system/documents/9/ original/Studie_Mather_generace55__FIN.pdf.

[5] Meyer-Hentschel, H. - Meyer-Hentschel, G. (2010): Jahrbuch Senioren-Marketing 2010/2011: Strategien und Innovationen. Frankfurt am Main, Deutscher Faverlag - Horizont, 2010.

[6] Reidl, A. (2012) Senior – zákazník budoucnosti. Marketing oreintovaný na generaci 50+. Brno, BizBooks 2012.

[7] Senioři v ČR 2014 (2014). ČSÚ. http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/B70 0265830/$File/310035142d.pdf

[8] Senioři v krajích. Věková struktura, zaměstnanost a ekonomická neaktivita seniorů ve srovnání s mladší populací (2014). ČSÚ. http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/04002C4009/$File/31003314nea.pdf

[9] White, R. - Toohey J. A. – Asquith, N. (2013): Seniors in shopping centres. Journal of Sociology. University of Western Sydney. November 12, 2013. 1440783313507494. http://jos.sagepub.com/content/early/2013/11/08/1440783313507494. full.pdf.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: