Ekonomika a management 2015/2

Development of Corporate Responsibility of SMEs in the Slovak Republic


[plný text (PDF)]

Gabriela Dubcová

Problematic behaviour of small and medium-sized enterprises concerning corporate responsibility. Research of institutionalisation of corporate responsibility in small and medium-sized enterprises. Analysing ethical principles applied in small and medium-sized enterprises when adopting a responsible approach to business in economic, social, and environmental fields. Specification of motives, benefits, and risks in corporate responsibility in small and medium-sized enterprises.

JEL klasifikace: K2, M1

Reference:
[1] CARROLL, B. A.- LIPARTITO, K. J.- POST, J. E.- WERHANE, P. H.- GOODPASTER, K. E. (2012), Corporate Responsibility: The American Experience, Cambridge University Press, Cambridge.

[2] RUSCHAK, K. (2012), Corporate Social Responsibility: Corporate Social Responsibility and the theories it generates from, GRIN Verlag, München.

[3] SHAW, W.H. (2013), Business Ethics, Wadsworth Publishing, Belmont.

[4] CSR europe 2013, Golden Book of the first European CSR Awards. http://www.csreurope.org/golden-book-first-european-csr-awards. Brussels 2013, 2013/07/19

[5] EC 2003, Concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. Brussels, 2003/361/EC, C(2003)1422. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF, 2013/07/19

[6] EC 2006, Small Business Act for Europe. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ sme/documents/index_en.htm, 2013/07/19

[7] EC 2010, EUROPE 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF, 2013/07/19

[8] EC 2011, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 25.10.2011, COM(2011)

[9] 681 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN: EN:PDF, 2013/07/19

[10] NARMSP, FOCUS 2010, Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku. October 2010. http://www.nadsme.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf, 2013/07/19

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: