Ekonomika a management 2015/2

Hodnocení intelektuálního kapitálu v procesu liberalizace poštovního trhu


[plný text (PDF)]

Dalibor Gottwald, Libor Švadlenka, Pavla Lejsková

Intelektuální kapitál je v současné době velmi skloňovaným termínem a to zejména s odvoláním na snahy využít jeho dostupné nástroje v procesu hodnocení konkrétních vývojových procesů na trhu. Proces liberalizace poštovního trhu je procesem, který je nutné podstoupit analýze právě z pohledu intelektuálního kapitálu, a to z důvodu, že politika řízení lidských zdrojů má kruciální dopad na efektivní řízení jednotlivých národních poštovních operátorů. Proces liberalizace poštovního trhu nebyl dosud v žádné bližší souvislosti podstoupen takovéto analýze, a právě z toho důvodu je nutné přinést další pohled na zkoumání tohoto integračního vývoje. Každý integrační proces, který je podstoupen analýze z několika možných úhlů pohledů, je pak možné v rámci hodnocení označit za vypovídající.

JEL klasifikace: J24

Reference:
[1] ABDULLAH, Dewi Fariha a Saudah SOFIAN. The Relationship between Intellectual Capital and Corporate Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, č. 10, s. 537 – 541. ISNN 1877-0428.

[2] BARRO, Robert J. Human Capital and Growth. The American Economic Review, 2001, č. 2, s. 12–17. ISSN 0002-8282.

[3] BERKALNE, Irina a Elvira ZELGALVE. Intellectual capital and company value. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, č. 3, s. 887–896. ISNN 1877-0428.

[4] BROŽOVÁ, Dagmar. Work-life balance a statistická diskriminace žen na trhu práce. Ekonomický časopis, 2009, č. 1. ISNN 0013-3035.

[5] BUREŠ Vladimír, 2007. Znalostní management a proces jaho zavádění. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1978-8.

[6] EDVINSSON, Leif a Patrick SULLIVAN. Developing a model for managing intellectual capital. European Management Journal, 1996, č. 4, s. 356–364. ISNN 0263-2373.

[7] EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, 2007. Industrial relations in the postal sector. Dublin: Eurofound.

[8] FEIWEL, George R., 1975. The intellectual capital of Michal Kalecki: A study in economic theory and policy. University of Tennessee Press. ISBN 087049161X.

[9] KLEIN, D.A. a Laurence PRUSAK, 1994. Characterising Intellectual capital, Cambridge: Centre for Business Innovation, Ernst and Young.

[10]LONGO, Mariolina a Matteo MURA. The effect of intellectual capital on employees’ satisfaction and retention. Information & Management, 2011, č. 7, s. 278–287. ISNN 0378-7206.

[11]MAGYAR POSTA, 2012. Annual Report 2011. Budapešť: Chief Executive Officer of Magyar Posta.

[12]MAZOUCH, Petr a Jakub FISCHER, 2011. Lidský kapitál – měření, souvslosti, prognózy. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-380-6.

[13]SYDLER, Renato, Stefan HAEFLIGER a Robert PRUKSA. Measuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm profitability? European Management Journal, 2014, č. 2, s. 244–259. ISNN 0263-2373.

[14]ŠVADLENKA, Libor a Daniel SALAVA, 2014. Teoretické principy regulace plně liberalizovaného poštovního trhu. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7395-774-2.

[15]VERBIČ, Miroslav, Boris MAJCEN a Mitja ČOK. Education and Economic Growth in Slovenia: A Dynamic General Equilibrium Approach with Endogenous Growth. Ekonomický časopis, 2014, č. 1, s. 19–45. ISNN 0013-3035.

Elektronické zdroje:

[16]DIEKE, Alex, Annette HILLEBRAND, Colum JOYCE a Antonia NIEDERPRÜM. Design and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in Europe. [on-line] 2014 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20140828-wik-markt-support-e-commerce_final-report_en.pdf

[17]KOSZEREK, Douglas, Karel HAVIK, Kieran MC MORROW, Werner RÖGER a Frank

SCHÖNBORN. An overview of the EU KLEMS Grow thand Productivity Accounts. [on-

line] 2007 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9467_en.pdf

[18]LIJN, Nick van der, Arno MEIJER, Patrick DE BAS a Bjørn VOLKERINK. Development of competition in the European postal sector. [on-line] 2005 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2005-ecorys-final_en.pdf

[19]OKHOLM, Henrik B., Damien GERADIN, Anna MÖLLER, Marcin WINIARCZYK, Christos MALAMATARIS a Miguel NIETO ARIAS. Pricing behaviour of postal operators. [on-line] 2012 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2012-pricing-behaviour-study_en.pdf

[20]OKHOLM Henrik B., Marcin WINIARCZIK, Anna MÖLLER a Klaus Katsberg NIELSEN. Main developments in the Postal Sector (2008 – 2010) [on-line] 2010 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2010-main-developments_en.pdf

[21]STEWART, Thomas. A. BRAINPOWER - Intellectual capital is becoming corporate America's most valuable asset and can be its sharpest competitive weapon. The challenge is to find what you have - and use it. [on-line] 1991 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1991/06/03/75096/index.htm

[22]STIGLITZ, Joseph E., Amartya SEN a Jean-Paul FITOUSSI. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. [on-line] 2009 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

[23]SVEIBY, Karl Erik, The Invisible Balance Sheet. [on-line] 1988 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.sveiby.com/books/DenOsynligaEng.pdf

[24]THE FREE AND FAIR POST INITIATIVE. White Paper on Postal Liberalization [on-line] 2010 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.freefairpost.com/wp- content/uploads/2012/08/FFPI_WhitePaper.pdf

[25]WIK-CONSULT. Main developments in the Postal Sector (2010 – 2013) [on-line] 2013 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final report_en.pdf

[26]WINKELMANN, Mark, Torben SCHÖNERSHOVEN, Eva LAUERBACH, Olivia DIHEL, Tim ULRICH, Antonia NIEDERPRÜM, Alex DIEKE a Petra JUNK. The Evolution of the European Postal Market since 1997. [on-line] 2009 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2009-wik-evolution_en.pdf

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: