Ekonomika a management 2015/2

Německá praxe při zjišťování úpadku – inspirace pro české insolvenční prostředí


[plný text (PDF)]

Michal Kuděj, Lee Louda

Zjištění úpadku podniku představuje zásadní rozhodnutí v insolvenčním řízení s dalekosáhlým dopadem, přičemž v tuzemské insolvenční praxi dle našeho názoru absentují praktická ekonomická kritéria posouzení jeho znaků. V článku se proto zabýváme ekonomickou podstatou platební neschopnosti a předlužení a možnou metodikou jejich posuzování pro účely zjištění ekonomického stavu podniku a případné rozhodnutí o jeho úpadku. Inspiraci jsme hledali v německém insolvenčním prostředí, kde byla na základě dlouholeté praxe vyvinuta standardizovaná metodika, která dle našeho názoru zamezuje jak irelevantním snahám dlužníků o odvrácení insolvenčního řízení, tak snahám o mimotržní eliminaci konkurence či mimotržní převzetí majetku prostřednictvím neopodstatněných (šikanózních) insolvenčních návrhů.

JEL klasifikace: G33, G34, G38

Reference:
[1] HESS, Harald, GROSS, Paul, REILL-RUPPE, Nicole, ROTH Jan, Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Rechtsschuldbefreiung und Verbrauchsinsolvenz, 4., neu bearbeitete Auflage, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, C.F. Müller, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 2014, ISBN 978-3-8114-4206-1

[2] HOHBERGER, Stefan, DAMLACHI Hellmut, Praxishandbuch Sanierung im Mittelstand 3. Auflage, Wiesbaden: Springer Gabler, 2014, ISBN 978-3-658-02062-0

[3] INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IN DEUTSCHLAND E.V. Düsseldorf, Entwurf eines IDW Standards: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (IDW ES 11), (Stand: 06.05.2014)

[4] INSTITUT DER WIRTSCHAFTSPRÜFER IN DEUTSCHLAND E.V. Düsseldorf, Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Beurteilung eingetretener oder drohender Zahlungsunfähigkeit bei Unternehmen (IDW EPS 800 n.F.), (Stand: 22.02.2008)

[5] KISLINGEROVÁ, Eva Sedm smrtelných hříchů podniků. Úpadek a etika managementu. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-495-7.

[6] KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš, SMRČKA, Luboš Insolvenční praxe v České republice v období 2008 – 2013. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-497-1.

[7] RICHTER, Tomáš Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4.

[8] SCHÖNFELD, Jaroslav, Moderní pohled na oceňování pohledávek, 1. Vydání, Praha: C.H.Beck 2011. ISBN 978-80-7400-302-8

[9] SCHÖNFELD, Jaroslav, SMRČKA, Luboš, KISLINGEROVÁ, Eva. Skutečné výsledky insolvenčních řízení v ČR – předběžná zpráva výzkumného týmu. In: KISLINGEROVÁ, Eva, ŠPIČKA, Jindřich (ed.). Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. [online] Praha, 20. 05. 2014. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 118–132. ISBN 978-80-245-2027-8. URL: http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/cnb-2014/sbornik-2014-final.pdf.

[10] SMRČKA, Luboš, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insufficient utilisation of information technology in the state administration. The example of insolvency proceedings and the insolvency register in the Czech Republic. In: ROCHA, Alvaro, CORREIRA, Ana Maria, TAN, Felix B., STROETMANN, Karl A. (ed.). New Perspectives in Information Systems and Technologies [CD]. [online] Funchal, Madeira, 15.04.2014 – 18.04.2014. Heidelberg : Springer, 2014. 12 s. Advances in Intelligent Systems and Computing 275. ISBN 978-3-319-05950-1. ISSN 2194-5357.URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05951-8_1.

[11] STROUHAL, J. a kol. Oceňování v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, ISBN 978-80-7478-366-1

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: