Současná Evropa
Fakulta podnikohospodářská
Ekonomika a management
ČESKY ENGLISH
Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ekonomika a management 2010/2

Fenomén kreativních průmyslů - nová příležitost růstu globální ekonomiky


[plný text (PDF)]

Eva Römerová

Tak jako na začátku 20. století probíhala transformace evropských a amerických ekonomik ze zemědělského systému na průmyslový tak se dnes Amerika a Evropa nachází v rozsáhlé ekonomické a kulturní transformaci. Z průmyslové na kreativní. Hlavním cílem článku je představit a vymezit pojem kreativních průmyslů a zároveň seznámit čtenáře s přístupem Evropské unie k tomuto odvětví a na některých již známých ekonomických ukazatelích demonstrovat nesporný přínos kreativních průmyslů jak pro evropskou tak pro globální ekonomiku.

Klíčová slova: Z10

Reference:
[1] FLORIDA, R. (2002): The rise of the creative class… and how it's transforming work

leisure, community, & everyday life. New York, Basic Books, 2002

[2] HOWKINS, J. (2001): The creative economy: How people make money from ideas.

London: Penguin Books, 2001

[3] HESMONDHALGH, D. (2007): The Cultural Industries 2nd Edition. London, SAGE

Publications, 2007

[4] THORSBY, D. (2001): Economics and Culture. New York, Cambridge University Press,

2001

[5] HOLDEN, J. (2004): Capturing Cultural Value - How Culture Has Become a Tool of

Gouverment Policy. London, Demos, 2004

9

[6] CIKÁNEK, M. (2009): Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha,

Institu umění - Divadelní ústav v Praze, 2009

[7] http://www.clusterobservatory.eu/library/100055.pdf

[8] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/swd_services.pdf

[9] http://creativwirtschaft.at/document/3.KWB.pdf

[10] http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_CS_ACT_part1_v1.pdf

[11] http://ec.europa.eu/culture/our-policydevelopment/

doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf

[12] http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/Dateien/KuK/PDF/doku-577-

gesamtwirtschaftliche-perspektiven-kultur-und-kreativwirtschaftkurzfassung,

property=pdf,bereich=kuk,sprache=de,rwb=true.pdf

[13] http://www.culture.gov.uk/index.aspx

[14] ŽÁKOVÁ, E. a kolektiv (2007): Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se

sektorem kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánovaní

zaměstnanosti v tomto sektoru. Zpracovatel zprávy: Institut umění - Divadelní ústav,zadavatel: MPSV