JEL klasifikace: G33 (Bankruptcy; Liquidation)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Jaroslav Schönfeld:
Nové možnosti oceňování pohledávek

Tomáš Richter:
Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů

Irena Jindrichovska, Erginbay Ugurlu, Dana Kubickova:
N/A

Michal Kuděj, Juraj Alexander:
Využití zahraničních instrumentů pro sanaci českých podniků

Jaroslav Schönfeld, Luboš Smrčka, Eva Kislingerová, Jakub Erlitz:
Konkurzy v České republice: realita zjištěná statistickým zkoumáním

Jindřich Špička:
Platební morálka strojírenských firem v ČR

Michal Kuděj, Lee Louda:
Německá praxe při zjišťování úpadku – inspirace pro české insolvenční prostředí

Lee Louda, Dagmar Čámská:
Vývoj počtu insolvenčních návrhů – regionální úroveň

Dagmar Čámská:
Vývojové vlny predikčních modelů s důrazem na střední Evropu

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: