JEL klasifikace: G34 (Mergers; Acquisitions; Restructuring; Voting; Proxy Contests; Corporate Governance)

[Tabulka JEL klasifikací, Seznam JEL klasifikací]

Články:

Tomáš Richter:
Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů

Anna Stehlíková:
Jak předcházet krizi podniku?

Eva Kislingerová, Tomáš Krabec, Romana Čižinská:
Ekonomicko-právní aspekty majetkových a kapitálových akvizic z pohledu oceňovatele

Martin Sigmund, Jana Kvintová, Radek Hanuš, Lenka Bartková, Vladimír Hobza:
Achievement Motivation and its Structure in Middle and Top Managers in the Pharmaceutical Industry in the Czech Republic

Michal Kuděj, Lee Louda:
Německá praxe při zjišťování úpadku – inspirace pro české insolvenční prostředí

Iveta Mackenzie:
Akviziční hodnotová analýza Akvizice & přeměny v České republice

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: