Administrátor strategického projektu VŠE / Expert – rozvoj projektového řízení pro strategický projekt

Vysoká škola ekonomická v Praze hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní pozice Administrátor strategického projektu VŠE (0,4 úvazek) a Expert – rozvoj projektového řízení pro strategický projekt (0,3 úvazek). Preferujeme obsazení obou pozic jedním kandidátem/kandidátkou.

Administrátor projektu

administruje celoškolní projekt Rozvoj VŠE ESF II a spolupracuje při tom úzce s projektovým manažerem projektu a pracovníky zodpovědnými za realizaci projektu.

Jaké budou Vaše klíčové aktivity a odpovědnosti?

 • Administrativní podpora průběhu projektu, koordinace klíčových aktivit a sledování postupu projektu včetně harmonogramu, podpora a motivace členů projektu k efektivnímu výkonu
 • Plánování a koordinace operativních úkolů, svolávání schůzek realizačního týmu a další organizační aspekty realizace projektu a finančního plnění, řízení rizik projektu,
 • Reportování postupu projektu a dosahování cílů, výstupů a monitorovacích indikátorů projektu
 • Finanční řízení projektu, plánování, realizace a kontrola finančních činností na projektu včetně koordinace, plánování a kontroly zdrojů a rozpočtu projektu a sledování a řízení cash flow projektu
 • Odpovědnost za dodržení pravidel poskytovatele dotace, dohled nad dodržováním povinné i nepovinné publicity projektu
 • Odpovědnost za administraci vůči poskytovateli dotace (zprávy a změnová řízení), komunikace s poskytovatelem dotace
 • Součinnost s orgány a útvary VŠE, komunikace a koordinace uvnitř VŠE
 • Spolupráce na přípravě zpráv o stavu projektu a jejich prezentace
 • Přímá účast na interních a externích kontrolách projektu

Expert – rozvoj projektového řízení

převezme kompletní zodpovědnost za klíčovou aktivitu zaměřenou na rozvoj projektového řízení na VŠE v rámci projektu Rozvoj VŠE ESF.

Jaké budou Vaše klíčové aktivity a odpovědnosti?

 • získávání know-how,
 • příprava a realizace diseminace know-how,
 • příprava a realizace koncepce zavádění projektového řízení, příprava výstupů aktivity;
 • řešení koordinačních aspektů projektového řízení včetně
  • finančního řízení a controllingu,
  • personálního plánování,
  • risk managementu,
  • projektové podpory (development),
  • PR a metodiky,
 • garance klíčové aktivity.

 

Jaké byste měl/a mít profesní a osobnostní předpoklady?

 • vysokoškolské vzdělání, ekonomické zaměření výhodou
 • prokazatelné zkušenosti s projektovým a finančním řízením (doložené seznamem projektů a pozicí, které jste v daném projektu zastával/zastávala, případně doložením projektových certifikátů)
 • orientace v problematice řízení změn a rizik k efektivnímu dosažení projektového cíle
 • výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint), znalost prostředí MS sharepoint
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B1
 • organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, zodpovědnost, dodržování termínů, operativní rozhodování,
 • aktivní přístup, samostatnost, ochota učit se novým věcem, schopnost prioritizace,
 • výhodou je orientace v akademickém prostředí, zkušenost s projekty, administrativou EU fondů (OP VVV, OPVK a VaVpI) a spoluprací s MŠMT.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • pracovní smlouvu na dobu určitou na úvazek 0,7 od 1. 9. 2020 – jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, s perspektivou spolupráce na dalších projektech v delším časovém horizontu a navýšením úvazku,
 • možnost podílet se na rozvoji prestižní univerzity se stabilním zázemím,
 • prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci, možnost osobního a profesního rozvoje, vzdělávací akce a workshopy, sportovní a jazykové kurzy pro zaměstnance,
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, dotované stravování v menzách VŠE, školní rekreační zařízení, mateřskou školu v budově, prázdninové kurzy pro děti zaměstnanců.

Nástup od 1. 9. 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis (max. 1 A4)
 • Kopie dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat až při nástupu)

Přihlášky doložené požadovanými dokumenty dle textu doručte na email tomas.mojzis@vse.cz

Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov uchovávala a zpracovávala jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování práce, a to pouze do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem. Má-li uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, VŠE tak učiní na základě písemné žádosti s uvedením lhůty do kdy je VŠE oprávněna jeho osobní údaje uchovávat a zpracovávat.