Administrátor strategického projektu VŠE (VŠE)

Vysoká škola ekonomická v Praze hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní pozici Administrátor strategického projektu VŠE.

Administrátor projektu převezme zodpovědnost za administraci celoškolního projektu financovaného ze strukturálních fondů.

Jaké budou Vaše klíčové odpovědnosti?

 • Zajištění administrativních činností projektu,
 • organizace a zajištění projektových porad včetně zápisů,
 • kontrola pracovních výkazů,
 • poskytování součinnosti a účast při kontrolách na místě,
 • průběžná příprava a kontrola ZoR a ŽoP, spolupráce s fakultními koordinátory a administrátory,
 • formální kontrola plnění úkolů, příprava status reportů projektu ve spolupráci s fakultními koordinátory a administrátory,
 • tvorba šablon a metodických pomůcek k jednotlivým typům nových dokumentů v rámci projektu, aktualizace stávajících dokumentů a správa podpůrných systémů (MS SharePoint),
 • spolupráce na publicitě projektu, vedení, revize, kontrola a archivace dokumentace (povinně dle pravidel OP VVV i nepovinně archivované materiály),
 • tvorba dílčích dokumentů, plnění operativních úkolů dle pokynů manažera projektu v souladu s podmínkami poskytovatele projektu.

Jaké byste měl/a mít profesní a osobnostní předpoklady?

 • Min. středoškolské vzdělání,
 • zkušenosti s administrativou EU fondů (OP VVV, OPVK a VaVpI) výhodou, ale není nutná
 • zkušenost s projektovým řízením a s projekty výhodou, ale není nutná
 • znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • znalost prostředí MS SharePoint výhodou,
 • organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, dodržování termínů, operativní rozhodování,
 • aktivní přístup, samostatnost, ochota učit se novým věcem, zodpovědnost, schopnost prioritizace.

Jakou Vám můžeme nabídnout perspektivu?

 • Pracovní smlouvu na plný úvazek do 31. 12. 2022 a s perspektivou spolupráce na dalších projektech i v delším časovém horizontu,
 • možnost podílet se na dlouhodobém projektu prestižní univerzity se stabilním zázemím,
 • prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci, možnost osobního a profesního rozvoje, možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, sportovní a jazykové kurzy pro zaměstnance,
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, dotované stravování v menze VŠE, školní rekreační zařízení
 • Nástup od 2. 1. 2019.

Požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o dosaženém vzdělání (lze dodat až při nástupu)

Přihlášky doložené všemi  požadovanými dokumenty dle textu doručte na jiri.hajek@vse.cz

Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdnů od ukončení lhůty pro podávání přihlášek, byla dána přednost jiným kandidátům.
V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení prodloužit, přerušit nebo zrušit.

Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov uchovávala a zpracovávala jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování práce, a to pouze do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem. Má-li uchazeč zájem o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, VŠE tak učiní na základě písemné žádosti s uvedením lhůty do kdy je VŠE oprávněna jeho osobní údaje uchovávat a zpracovávat.