Asistent/odborný asistent/asistentka/odborná asistentka na Katedře exaktních metod Fakulty managementu se zaměřením na informatiku a marketing

Děkan Fakulty managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

asistent/odborný asistent/asistentka/odborná asistentka na Katedře exaktních metod Fakulty managementu se zaměřením na informatiku a marketing

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání magisterského stupně, alespoň probíhající doktorské studium výhodou, výhodou i zaměření na kvantitativní přístupy a neuromarketing, publikační vědecká činnost a pedagogická praxe vítaná, schopnost kreativního myšlení a týmové práce.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2023.

Rozsah úvazku: 0,2 na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, prosté kopie dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 30. 4. 2023 na adresu: Fakulta managementu VŠE, personální oddělení – Iva Fučíková, Jarošovská ul. 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Kontakt: Iva Fučíková, tel. 384417286, 728166657, mail: iva.fucikova@vse.cz