Asistent(ka)/Odborný(á) asistent(ka)/ Odborný(á) asistent(ka) s Ph.D. na Katedře mezinárodních studií a diplomacie se zaměřením na politické systémy a komparativní politiku

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa: Asistent(ka)/Odborný(á) asistent(ka)/ Odborný(á) asistent(ka) s Ph.D. na Katedře mezinárodních studií a diplomacie se zaměřením na politické systémy a komparativní politiku.

Hlavní náplň práce:

 • Výuka – Comparative Government of Central and Eastern Europe, případně další kurzy dle dohody
 • Hodnocení studentů, oprava prací a testů, zkoušení
 • Kontinuální příprava didaktických materiálů a revize metodiky
 • Poskytování konzultací k odborným problémům
 • Rozvoj předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia
 • Aktivní zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
 • Podpora činnosti katedry (pedagogická, organizační)

Ideální kandidát/ka:

 • Titul Ph.D. nebo končící doktorské studium v oboru politologie, mezinárodní vztahy nebo příbuzném
 • Publikační činnost v kvalitních recenzovaných časopisech
 • Další významná publikační činnost v dané tematické oblasti
 • Pokročilá znalost anglického jazyka a schopnost výuky v anglickém jazyce
 • Zkušenost s výzkumnými projekty

Nabízíme:

 • Zajímavá práce v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa v prestižní instituci v centru Prahy na vlakovém spojení
 • Prostor pro vlastní iniciativu a seberealizaci
 • Flexibilní pracovní doba
 • 8 týdnů dovolené
 • Odborné a jazykové vzdělávání zaměstnanců, sportovní kurzy
 • Podpora zahraničních výjezdů
 • Možnost využití univerzitní školky
 • Univerzitní rekreační zařízení
 • Tábory a prázdninové akce pro děti zaměstnanců

Pracovní úvazek: 0,25

Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možným prodloužením. Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2023.

Přihlášky spolu s průvodním dopisem, CV, přehledem publikační a vědecké činnosti, job market paperem a kopií diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 4. 4. 2023 na e-mailovou adresu: eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni na pohovor. Jako vhodnější budou hodnoceny přihlášky uchazečů, jejichž profil bude lépe odpovídat požadavkům na pozici.

Podáním přihlášky dává uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby

výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

FMV VŠE v Praze si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit výběrové řízení.

Kontakt:
Ing. Eliška Vavrouchová
tajemnice fakulty
eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz

Datum zveřejnění: 6. 3. 2023