Odborný asistent na Katedře strategie (Fakulta podnikohospodářská)

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • 1 místa odborného asistenta na Katedře strategie – požadujeme vysokoškolské vzdělání doktorského typu v ekonomickém oboru (Ph.D.), výrazné mezinárodní zkušenosti a vysokoškolskou praxi s výukou v anglickém jazyce.
  • Předpokládáme nástup od 1. 1. 2019.

Přihlášky doložené profesním životopisem, přehledem publikační činnosti, dokladem o vědeckopedagogických titulech a vědeckých hodnostech dle požadavku zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Ivana Vostřelová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra strategie, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.