Odborný asistent Ph.D. na Katedře mezinárodních studií a diplomacie

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje 1 místo odborného asistenta s Ph.D. se zaměřením na kritické teorie a metodologii mezinárodních vztahů na Katedře mezinárodních studií a diplomacie na 0,5 úvazku na dobu určitou 3 let s nástupem od 1. září 2021.

Požadavky: Ph.D. v oboru mezinárodní  vztahy nebo příbuzném; publikační činnost v časopisech s nenulovým IF a další významná publikační činnost v dané tematické oblasti; pokročilá znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka, schopnost výuky v těchto jazycích; zkušenost s výzkumnými projekty.

Přihlášky spolu s průvodním dopisem, CV, přehledem publikační a vědecké činnosti a kopií diplomů zasílejte do 30 dnů od zveřejnění tohoto inzerátu na adresu eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz