Vedoucí katedry matematiky, pozice odborných asistentů KIT, KSTP, KSA – Fakulta informatiky a statistiky

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Vedoucí katedry matematiky

Požadavky: VŠ vzdělání, dosažená vědecká hodnost CSc. nebo Ph.D.,  pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru, zpracovaný projekt rozvoje a řízení katedry ve struktuře dle přiloženého dokumentu.

a dále na

Místa akademických pracovníků fakulty na

Katedře informačních technologií

2 místa odborného asistenta/tky se zaměřením na oblasti datové analytiky, data managementu, resp. data science – požadujeme VŠ vzdělání a odbornou praxi v uvedené oblasti.

1 místo odborného asistenta/tky se zaměřením na programování a softwarové inženýrství – požadujeme VŠ vzdělání a odbornou praxi v uvedené oblasti.

Katedře statistiky a pravděpodobnosti

1 místo odborného asistenta/tky – požadujeme VŠ vzdělání v oblasti kvantitativních metod.

Katedře systémové analýzy

1 místo asistenta/tky – požadujeme VŠ vzdělání se zaměřením na informační management, informatiku.

 

Výše úvazků a termín nástupu dle dohody.

 

Přihlášky

Přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením odborných předpokladů, přehledem publikační činnosti a přehledem pedagogické, popř. odborné praxe, přijímá do 30 dnů po zveřejnění tohoto výběrového řízení děkanát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.“