Výběrová řízení na Fakultě informatiky a statistiky (FIS)

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení pro obsazení těchto míst

  • na katedře ekonometrie 2 místa asistenta nebo odborného asistenta se zaměřením na ekonometrii a operační výzkum. Požadujeme VŠ a Ph.D., popř. studium Ph.D.
  • na katedře informačních technologií 1 místo odborného asistenta se zaměřením na systémy business intelligence, požadujeme VŠ a Ph.D., 1 místo odborného asistenta se zaměřením na systémy competitive intelligence, požadujeme VŠ a Ph.D., 1 místo odborného asistenta se zaměřením na softwarové inženýrství, požadujeme VŠ, programování v Javě, objektově orientovaná analýza a návrh s využitím UML modelů, práce s CASE nástroji, IDE, nástroji na správu verzi.
  • na katedře informačního a znalostního inženýrství 1 místo odborného asistenta, požadujeme VŠ a Ph.D.
  • na katedře matematiky 1 místo asistenta nebo odborného asistenta, požadujeme VŠ a Ph.D., popř. studium Ph.D.
  • na katedře statistiky a pravděpodobnosti 2 místa asistenta nebo odborného asistenta, požadujeme VŠ nebo VŠ a Ph.D., teoretické i praktické znalosti pokročilejších statistických metod a jejich aplikací v ekonomii (aplikace z oblasti analýzy ekonomických časových řad, regrese, výběrových šetření, matematické statistiky apod.), dobrou znalost práce s programem „R“, jazykové předpoklady (AJ)
  • na katedře systémové analýzy 1 místo asistenta se zaměřením na datové analýzy a on-line nástroje prezentace dat, schopnost vedení závěrečných prací, vědecko-výzkumná aktivita a vědecká kreativita, zapojení do projektů, AJ na úrovni odborné publikační a pedagogické činnosti. Požadujeme VŠ a studium Ph.D., 1 místo odborného asistenta se zaměřením na moderní trendy informačních a komunikačních technologií a sociálních médií, vedení diplomových prací, vědecko-výzkumná aktivita a vědecká kreativita, vedení projektů, AJ na úrovni odborné publikační a pedagogické činnosti, požadujeme VŠ a ukončené Ph.D.

Předpokládáme úvazek a termín nástupu podle dohody (září nebo říjen 2019).

Přihlášky doložené životopisem, dokladem o požadovaném vzdělání, přehledem pedagogické, publikační, vědecké činnosti a praxe doručte do 30 dnů od zveřejnění tohoto výběrového řízení na Děkanát Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, obálku označte textem “Výběrové řízení“.